top of page

KLIENT INDYWIDUALNY

Pomoc prawna w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, spadkowych

i pracownicznych.

Logo%20Klient%20Indywidualny_edited.png

Od początku działalności kancelarii świadczymy

pomoc prawną na rzecz Klientów Indywidualnych.

Pomagamy w rozwiązywaniu wszystkich problemów

prawnych ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego oraz prawa pracy. Sprawy Klientów Indywidualnych dotyczą najczęściej istotnych, życiowych kwestii, relacji rodzinnych i zawodowych, jak również spraw majątkowych, a my staramy się najlepiej, jak potrafimy zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa oraz pewności, że Państwa sprawy znajdują się w rękach profesjonalistów. 

W najprostszych sprawach mogą skorzystać Państwo z pomocy w postaci porady prawnej. Najczęściej w celu jej udzielenia zapraszamy na spotkanie do siedziby naszej kancelarii.  

W sprawach o bardziej skomplikowanym charakterze albo w sytuacji, gdy orzecznictwo sądowe nie jest jednoznaczne proponujemy sporządzenie pisemnej opinii prawnej, która w sposób szczegółowy wyjaśnia Państwa problem.

Jako profesjonalni pełnomocnicy adwokaci i radcowie prawni, gdy wymaga tego sytuacja reprezentujemy Państwa przed wszystkimi sądami.

spotkanie

Prawo cywilne

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach o odszkodowania oraz o zapłatę.

Prawo cywilne to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Pomagamy naszym Klientom we wszystkich sprawach z tego zakresu, w tym m.in. w sprawach o zapłatę i odszodowanie,

sprawach związanych z wykonywaniem umów, wszystkich sprawach związanych z prawem własności, posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości, zniesieniem wspówłasności oraz jej zasiedzeniem. Doradzamy Klientom Indywidualnym przy zawieraniu wszystkich umów, takich jak umowy najmu, dzierżawy, zlecenia, świadczenia usług, pożyczki i wielu innych.

Człowiek w pracy

Prawo karne

Występujemy w charakterze obrońców lub pełnomocników, na wszystkich etapach sprawy, w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. 

Praktyka w sprawach karnych to jedna z podstawowych specjalizacji naszej Kancelarii. Od początku jej działalności z powodzeniem prowadzimy sprawy karne. Jest to ta dziedzina prawa, w której wygrana sprawia nam bardzo dużą satysfakcję. Świadomość, że dzięki naszym działaniom osoba niewinna nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, daje poczucie spełniania zadowego.

Rodzina

Prawo rodzinne

Pomagamy Klientom Indywidualnym we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego

Prawo rodzinne jest jedną z najważniejszych specjalizacji kancelarii w zakresie obsługi Klientów Indywidualnych. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o rozwód, podział majątku oraz we wszystkich sprawach dotyczących relacji rodziców z dziećmi, takich jak sprawy o alimenty, o władzę rodzicielską oraz o kontakty. 

Ogrodnictwo razem

Prawo spadkowe

Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie prawa spadkowego, w szczególności prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku

oraz o zachowek

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spraw spadkowych Klientów Indywidualnych. Udzielamy pomocy prawnej w szczególności w sprawach o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dokonanie spisu inwentarza. Doradzamy Klientom Indywidualnym we wszystkich kwestiach dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w sprawach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku oraz długów spadkowych. 

Kobieta w pracy

Prawo pracy

Pomagamy we wszystkich sporach z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności w związku z rozwiązaniem umów o pracę, dyskryminacją w zatrudnieniu, stosowaniem mobbingu

Kancelaria pomaga Klientom Indywidualnym we wszystkch sprawach z zakresu prawa pracy. Udzielamy pomocy prawnej w szczególności w sprawach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, w tym w sprawach związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym prawem wypowiedzeniem. Reprezetujemy Klientów w sprawach roszczeń o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie. Doradzamy w kwestiach uprawnień pracowniczych oraz obowiązków pracodawcy.

bottom of page