top of page

Prawo rodzinne

Pomagamy Klientom Indywidualnym we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego

Prawo rodzinne jest jedną z najważniejszych specjalizacji kancelarii w zakresie obsługi Klientów Indywidualnych. Udzielamy pomocy prawnej w sprawach o rozwód, podział majątku oraz we wszystkich sprawach dotyczących relacji rodziców z dziećmi, takich jak sprawy o alimenty, o władzę rodzicielską oraz o kontakty. Jest to dziedzina prawa wymagająca szczególnego podejścia ze strony pełnomocnika z uwagi na poruszane w trakcie postępowań sądowych wrażliwe dla każdego człowieka kwestie dotyczące życia osobistego. Ze względu na powyższe naszych Klientów otaczamy szczególną opieką prawną oraz w razie potrzeby proponujemy także pomoc psychologiczną.

Sprawy rodzinne są często jedynymi sprawami sądowymi, z jakimi mają okazję zetknąć się nasi Klienci. Powyższe, jak również specyficzny, trudny i osobisty charakter takich spraw wywołuje duży stres, wobec czego pomoc profesjonalnego pełnomocnika okazuje się często niezbędna. Osobie silnie zaangażowanej emocjonalnie w trudne sprawy rozwodowe, w ramach których roztrząsane bywają szczegóły pożycia rodzinnego często trudno jest odnaleźć właściwe podejście do toczącego się postępowania. Dlatego też w postępowaniu rozwodowym doradzamy, czy w danej sytuacji warto rzeczywiście starać się o rozstrzygnięcie dotyczące winy za rozkład pożycia, jak również w jaki sposób ułożyć z partnerem relacje dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz alimentów. W postępowaniach o podział majątku byłych małżonków pomagamy we właściwym ustaleniu składu i wartości majątku, dbamy o ustalenie właściwych udziałów oraz forsujemy korzystny dla naszego Klienta sposób jego podziału. Ponadto występujemy we wszystkich sprawach o ustalenie wysokości alimentów, ich podwyższenie, obniżenie oraz zniesienie w wypadku zmiany stosunków w relacji do poprzedniego orzeczenia sądowego albo zawartego porozumienia. Pomagamy także we wszystkich sprawach dotyczących szeroko rozumianych relacji rodziców z dziećmi, w tym sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej i opieki, poza postępowaniem rozwodowym.

 

Pomoc w sprawach rodzinnych

Udzielamy pomocy prawnej we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego.

Z uwagi na osobisty i często trudny charakter spraw rodzinnych, naszych Klientów otaczamy szczególną opieką. W wypadkach szczególnych kontaktujemy Klienta z właściwym ośrodkiem wsparcia psychologicznego.

 Osobą odpowiedzialną za sprawy z zakresu prawa rodzinnego w naszej Kancelarii jest radca prawny Łukasz Ozga.  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 506 555 470.

fot.+Marta+Ankiersztejn-4.jpg

radca prawny, ekspert prawny BCC

Łukasz Ozga

tel. 506 555 470

Logo%20Klient%20Indywidualny_edited.png

Obszary praktyki

Obszary naszej praktyki z zakresu prawa rodzinnego to w szczególności:

  • Sprawy o rozwód

  • Sprawy o podział majątku wspólnego

 

  • Sprawy o alimenty

  • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi

 

bottom of page