top of page
Właściciel firmy

Prawo cywilne

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach o odszkodowania oraz o zapłatę.

Prawo cywilne to jedna z kluczowych specjalizacji naszej Kancelarii. Pomagamy naszym Klientom we wszystkich sprawach z tego zakresu, w tym m.in. w sprawach o zapłatę i odszodowanie,

sprawach związanych z wykonywaniem umów, wszystkich sprawach związanych z prawem własności, posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości, zniesieniem wspówłasności oraz jej zasiedzeniem. Doradzamy Klientom Indywidualnym przy zawieraniu wszystkich umów, takich jak umowy najmu, dzierżawy, zlecenia, świadczenia usług, pożyczki i wielu innych.

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego wykonywana jest przez nas w formie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz zastępstwa procesowego Klientów przed wszystkimi sądami. Z naszej pomocy możesz skorzystać w sytuacji sporu o zapłatę, dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w związku z poniesioną szkodą lub krzywdą, braku lub niewłaściwego wykonania umowy np. przez wykonawcę. Doradzamy także we wszystkich sprawach związanych z nieruchomościami, pomagamy przy zawieraniu umów deweloperskich, umów najmu oraz umów dzierżawy. Reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości oraz zniesienie jej współwłasności, jak również w sprawach o naruszenie posiadania oraz ustanowienie służebności np. przechodu, przejazu i przesyłu. Konstruujemy oraz opiniujemy wszystkie umowy cywilnoprawne takie, jak umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, umowy pożyczki, umowy darowizny i wiele innych.

 

Pomoc w sprawach cywilnych

Zajmujemy się wszystkimi sprawami cywilnymi związanymi z codziennym obrotem prawnym, zawieraniem umów, ich wykonaniem, sytuacjami związanymi z brakiem zapłaty i dochodzeniem odszkodowania.

Reprezentujemy Klientów przed sądami, udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne.

Osobą odpowiedzialną za ten dział praktyki w naszej Kancelarii jest radca prawny Łukasz Ozga. Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 506 555 470

Logo%20Klient%20Indywidualny_edited.png
fot.+Marta+Ankiersztejn-4.jpg

radca prawny, ekspert prawny BCC

Łukasz Ozga

tel. 506 555 470

Obszary praktyki

Obszary naszej praktyki cywilnej to w szczególności:

 • Sprawy o zapłatę

 • Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • Sprawy o wykonanie oraz niewłaściwe wykonanie umowy

 • Sprawy o zniesienie współwłasności

 • Sprawy o zasiedzenie

 • Sprawy o naruszenie posiadania

 • Umowy deweloperskie

 • Umowy najmu i dzierżawy

 • Umowy zlecenia, o dzieło oraz o świadczenie usług

 • Umowy sprzedaży i pożyczki

 • Umowy darowizny

 

bottom of page