top of page

Rozwiązania prawne dla biznesu i klientów indywidualnych

adw. Oskar Sokolnicki na Forum Dialogu ZP BCC

Zaktualizowano: 20 sty 2020

Oskar Sokolnicki przedstawił zagadnienie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

W Pałacu Lubomirskich odbyło się posiedzenie Forum Dialogu ZP BCC.


O odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary mówił Oskar Sokolnicki, adwokat z Kancelarii Płonka Ozga. Ogólnej oceny obecnej sytuacji gospodarczej i perspektyw gospodarki dokonał główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka.

W czasie dyskusji członkowie Forum Dialogu poruszyli kilka istotnych dla nich problemów, m. in.: pracodawcy wstrzymują się od inwestycji oraz nie biorą udziału w przetargach, bo boją się zmian jakie w najbliższym czasie może wprowadzić ustawodawca. W branży IT poważnym problemem jest obecnie dostosowanie się do wymogów jakie narzuca RODO. Organizacje branżowe pracują nad kodeksem mającym uregulować problemy związane z nową ustawą.


Link do wydarzenia

https://www.bcc.org.pl/forum-dialogu-o-sytuacji-pracodawcow/
bottom of page