top of page

Rozwiązania prawne dla biznesu i klientów indywidualnych

Radosław Płonka oraz Łukasz Ozga członkami Konwentu BCC

Konwent jest statutowym organem Business Centre Club. Do Konwentu należy ponad 30 szefów firm reprezentujących różne dziedziny gospodarki.
Z przyjemnością, informujemy, że adwokat Radosław Płonka oraz radca prawny Łukasz Ozga zostali członkami Konwentu Business Centre Club.


Konwent jest statutowym organem Business Centre Club. Obecnie do Konwentu należy ponad 30 szefów firm reprezentujących różne dziedziny gospodarki. W Konwencie zasiadają Ci członkowie BCC, których wiedza i doświadczenie uprawniają do wyrażania miarodajnej opinii o zjawiskach otoczenia gospodarczego i społecznego. Zadania Konwentu obejmują kontakty i dyskusje z wpływowymi osobami życia publicznego, współpracę z organizacjami gospodarczymi oraz konsultowanie projektów legislacyjnych. W tym zakresie Konwent doradza i współpracuje z Zarządem BCC, jako ‘think tank’ o charakterze opiniotwórczym. Na posiedzeniach w siedzibie Klubu wypracowywane są stanowiska w sprawach problemów istotnych dla przedsiębiorców, w sprawach zdarzeń w otoczeniu gospodarczym i politycznym i propozycje działań Klubu.


https://twitter.com/BCCorg/status/954301332294422528 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10155038535452097&id=301754142096


Więcej o Konwencie na stronie BCC https://www.bcc.org.pl/o_bcc/struktura/konwent-bcc/


Tematem głównym pierwszego posiedzenia Konwentu BCC w 2018 roku był projekt ustawy „Prawo Przedsiębiorców”. O projekcie rozmawiano z posłem Jerzym Meysztowiczem, przewodniczącym sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.

https://www.bcc.org.pl/2018/01/o-prawie-dla-przedsiebiorcow/
bottom of page