top of page

Prawo karne

Sprawy karne są o tyle szczególne, że naprzeciwko obywatela staje aparat państwa - Policja, Prokuratura. Wszczęcie postępowania karnego, zarzuty, przeszukanie, zatrzymanie czy aresztowanie to niezwykle stresujące sytuacje. Prawdziwym dylematem jest wówczas to, czy przyznać się do winy, czy też nie przyznawać, milczeć czy wyjaśniać, iść na współpracę z organami ścigania czy też nie i jakie to będzie miało konsekwencje. Doświadczony obrońca - w ramach realizacji Twojego prawa do obrony - będzie w stanie zarekomendować Ci najlepszą strategię. To, jaka będzie przyszłość, zależy w dużej mierze od podjętych decyzji, zwłaszcza w początkowym stadium postępowania. Warto pamiętać, że także w polskim prawie karnym zastosowanie znajduje znana z amerykańskich filmów fraza: “wszystko co powiesz, może być wykorzystane przeciwko Tobie”. Zanim złożysz wyjaśnienia, skontaktuj się z obrońcą. Nie warto podejmować samodzielnego leczenia poważnej choroby, nie będąc lekarzem.

Prawo karne
bottom of page