top of page

Prawo cywilne

Dowiedz się więcej o wspólnikach kancelarii.

Poznaj ich obszary praktyki oraz specjalizacje.

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego - a więc wskazując w sposób ogólny - sprawach dotyczących sfery majątkowej i finansowej naszych Klientów. Udzielamy pomocy prawnej we wszystkich sprawach spadkowych. Prowadzimy sprawy o zapłatę i odszkodowanie. Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach związanych z prawem własności, posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości, w tym w sprawach o zniesienie wspówłasności nieruchomości oraz jej zasiedzenie. Doradzamy Klientom Indywidualnym przy zawieraniu i wykonywaniu wszystkich umów, takich jak umowy najmu, dzierżawy, zlecenia, świadczenia usług, pożyczki i wielu innych. 

Obszary praktyki

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Prawo administracyjne

Obsługa biznesu

Udzielamy pomocy prawnej we wszytskich sprawach spadkowych, a w szczególności w sprawach o dział spadku, o stwierdzenie nabycia spadku, a także o zachowek. Doradzamy we wszystkich kwestiach dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w sprawach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku oraz w odniesieniu do długów spadkowych. Wyjaśniamy prawne aspekty dotyczące zapisów i poleceń. Pomagamy w sprawach dotyczących ważności testamentu oraz uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.  

Prawo spadkowe należy do jednej z najważniejszych specjalizacji r. pr. Łukasza Ozgi w zakresie obsługi Klientów indywidualnych. Wspólnik reprezentuje Klientów w sprawach o dział spadku, o stwierdzenie nabycia spadku, a także o zachowek. Doradza we wszystkich kwestiach dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także w sprawach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku.

R. pr. Łukasz Ozga reprezentuje Klientów indywidualnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach o zapłatę i odszkodowanie. Doradza we wszystkich sprawach majątkowych, w tym związanych z prawem własności, posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości. Udziela pomocy prawnej przy zawieraniu i wykonywaniu wszystkich umów cywilnych.

Radca prawny Łukasz Ozga udziela pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego. Reprezentuje Klientów Indywidualnych w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wszyscy wspólnicy kancelarii udzielają pomocy prawnej Klientom prowadzącym działalność gospodarczą. Zajmujemy się obsługą korporacyjną przedsiębiorstw oraz ich zastępstwem przed sądami powszechnymi, a także przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w złożonych sprawach. 

Media społecznościowe

bottom of page