top of page

Dla Klienta Indywidualnego

Skorzystaj z pomocy prawnej naszej kancelarii przeznaczonej dla Klienta Indywidualnego. Poznaj naszą ofertę i skontaktuj się z jednym z naszych prawników.

Płonka
Ozga
Sokolnicki

Pomagamy w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. 

Czym się zajmujemy?

Pomagamy w rozwiązywaniu wszystkich problemów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Sprawy Klientów Indywidualnych dotyczą najczęściej istotnych, życiowych kwestii, relacji rodzinnych i zawodowych, jak również spraw majątkowych, a my zapewniamy naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz pewności, że Państwa sprawy znajdują się w rękach profesjonalistów.

Wybierz obszar prawa, którym jesteś zainteresowany:

Prawo cywilne

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym we wszystkich sprawach dotyczących spadków. 

Prawo karne

Pomagamy na każdym etapie postępowania karnego - podczas zatrzymania, w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądem.

Prawo rodzinne

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o rozwód, o podział majątku oraz o alimenty .

Prawo pracy

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, zw tym sprawach związanych z wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy o pracę. 

Prawo administracyjne

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w tym występujemy w postępowaniach przed WSA oraz przed NSA.

Prawo cywilne
 

Prawo cywilne

Prawo cywilne, w tym sprawy spadkowe

Pomagamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego - a więc wskazując w sposób ogólny - sprawach dotyczących sfery majątkowej i finansowej naszych Klientów. Udzielamy pomocy prawnej we wszystkich sprawach spadkowych. Prowadzimy sprawy o zapłatę i odszkodowanie. Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach związanych z prawem własności, posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości, w tym w sprawach o zniesienie wspówłasności nieruchomości oraz jej zasiedzenie. Doradzamy Klientom Indywidualnym przy zawieraniu i wykonywaniu wszystkich umów, takich jak umowy najmu, dzierżawy, zlecenia, świadczenia usług, pożyczki i wielu innych. 

Poznaj typowe sprawy z zakresu prawa cywilnego, którymi się zajmujemy

Sprawy spadkowe

Udzielamy pomocy prawnej we wszytskich sprawach spadkowych, a w szczególności w sprawach o dział spadku, o stwierdzenie nabycia spadku, a także o zachowek. Doradzamy we wszystkich kwestiach dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, w sprawach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku oraz w odniesieniu do długów spadkowych. Wyjaśniamy prawne aspekty dotyczące zapisów i poleceń. Pomagamy w sprawach dotyczących ważności testamentu oraz uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.  

Zapoznaj się z wybranymi przez nas materiałami oraz wypowiedziami dla mediów dotyczącymi prawa cywilnego

Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne

Jedną z kluczowych specjalizacji kancelarii jest kompleksowa pomoc prawna w sprawach karnych. Podejmujemy obronę także w najtrudniejszych przypadkach, wymagających dużej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Reprezentujemy zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych. Występujemy w charakterze pełnomocników osób pokrzywdzonych przestępstwem. Pomagamy na
wszystkich etapach sprawy tj. zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym m.in. przez policję, prokuraturę, czy naczelnika urzędu skarbowego, jak i w postępowaniach toczących się przed sądami już po wniesieniu aktu oskarżenia. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym. Pomagamy we wszystkich rodzajach spraw karnych, w szczególności w przypadku przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, karno-skarbowych, kryminalnych, narkotykowych, drogowych, oraz przestępstw, których karalność przewidują przepisy poszczególnych ustaw.

Dowiedz się na jakich etapach postępowania karnego udzielamy pomocy prawnej

Pomoc dla zatrzymanego

Świadczymy kompleksową pomoc prawną osobom zatrzymanym przez Policję lub inne służby. Niezwłocznie podejmujemy kontakt z organami prowadzącymi postępowanie oraz jednostką, w której przetrzymywany jest zatrzymany. Żądamy umożliwienia nawiązania w dostępnej formie kontaktu z zatrzymanym, a także bezpośrednią z nim rozmowę. Czynnie uczestniczymy w przesłuchaniu oraz innych czynnościach procesowych z udziałem zatrzymanego.  

 

W przypadku zatrzymania niezwykle ważny jest czas i niezwłoczne skontaktowanie się z adwokatem lub radcą prawnym. Organy ścigania mają jedynie 48 godzin na podjęcie czynności procesowych z osobą zatrzymaną. W tym czasie podejmowane są niezwykle istotne, jeśli nie najważniejsze czynności w całym postępowaniu, które determinują jego dalszy przebieg. Dla zatrzymanego jest to jedna z najbardziej stresujących chwil i niezwykle łatwo popełnić błąd, przyjąć złą strategię, złożyć wyjaśnienia, których późniejsza modyfikacja może okazać się niewiarygodna. W takiej sytuacji bardzo potrzebna może okazać się obecność adwokata z doświadczeniem w sprawach karnych.

Zatrzymany na prawo żądania od funkcjonariuszy zawiadomienia osoby przez siebie wskazanej o fakcie jego zatrzymania. Co istotne, adwokata lub radcę prawnego w związku z zatrzymaniem może ustanowić każdy, nawet osoba postronna - nie musi być spokrewniona. Po ustanowieniu obrońcy, prowadzący czynności zapyta jedynie zatrzymanego, czy potwierdza chęć ustanowienia obrońcy przez osobę trzecią. W przypadku potwierdzenia, obrońca może już zacząć podejmować czynności.
 

 

Numer kontaktowy  w przypadku zatrzymania: 
        5
01 177 515 - adw. Radosław Płonka

 

Zapoznaj się z wybranymi przez nas materiałami oraz wypowiedziami dla mediów dotyczącymi prawa karnego