top of page

Dla Klienta Biznesowego

Skorzystaj z pomocy prawnej naszej kancelarii przeznaczonej dla Klienta Biznesowego. Poznaj naszą ofertę i skontaktuj się z jednym z naszych prawników.

dla biznesu.jpg

6. edycja Kongresu
590 

Adwokat Radosław Płonka wziął udział w 6 edycji Kongresu 590 - imprezy, należącej do kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 października 2021 r. w Warszawie, w centrum wystawienniczym EXPO XXI. Transmisje online z paneli, prowadzonych równocześnie na 4 scenach oraz wywiady z ekspertami, obejrzało ponad 40 tys. osób.

Czym się zajmujemy?

Kancelaria udziela pomocy prawnej Klientom prowadzącym działalność gospodarczą zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak i świadcząc usługi prawne wtedy, gdy sytuacja przedsiębiorstwa tego wymaga. Zajmujemy się obsługą korporacyjną przedsiębiorstw oraz ich zastępstwem przed sądami powszechnymi oraz przed sądami administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w złożonych sprawach. Wspieramy przedsiębiorców poprzez udział w ważnych dla biznesu wydarzeniach. Występujemy, jako prelegenci na kongresach, konferencjach oraz szkoleniach. Za pośrednictwem Business Centre Club - prestiżowego klubu biznesu dla przedsiębiorców i największej w kraju ustawowej organizacji indywidualnych pracodawców, bierzemy udział w posiedzeniach komisji sejmowych oraz senackich, podczas których bronimy spraw istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Bierzemy udział w programie "Polisa bezpieczeństwa BCC", świadcząc stała obsługę prawną na rzecz członków BCC, w zakresie postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, prawa spółek handlowych, prawa pracy, jak również w zakresie uprawnień kontrolowanego przedsiębiorcy.

Wybierz rodzaj pomocy prawnej, którym jesteś zainteresowany:

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria udziela stałej oraz doraźnej pomocy prawnej przedsiębiorcom w ramach ich codziennej działalności gospodarczej. 

Reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym

Zastępujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach dotyczących ich specyficznej działalności gospodarczej, objętej szczególnymi przepisami prawa.

Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa pzedsiębiorców

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Kancelaria udziela pomocy prawnej wszystkim przedsiębiorcom w ramach ich codziennej działalności gospodarczej. Pomagamy w doborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz w utworzeniu właściwej spółki prawa handlowego, a także jej przekształceniu w inną spółkę. Tworzymy dokumenty prawne spółki takie, jak umowy, uchwały oraz regulaminy. Sporządzamy projekty oraz negocjujemy treść przyszłych umów handlowych. Doradzamy zarządowi oraz wspólnikom spółek w toku prowadzonej działalności.

Poznaj typowe sprawy z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw, którymi się zajmujemy

Pomoc w rozpoczęciu i przekształceniu formy prowadzonej działalności gospodarczej

Udzielamy pomocy prawnej związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Doradzamy w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomagamy w utworzeniu spółek prawa handlowego, w tym redagujemy treść umowy spółki oraz pomagamy w jej rejestracji. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności przed organami administracji publicznej, w tym przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej związanej z przekształceniem formy prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w inną spółkę prawa handlowego.

Reprezentacja przed sądami powszechnymi
oraz przed Sądem Najwyższym

Zastępstw przed sądami powszechnymi

Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz przed SN

Pomagamy przedsiębiorcom we wszystkich sprawach sądowych. Zastępujemy naszych Klientów biznesowych we wszystkich sprawa z zakresu prawa cywilnego, w tym m.in. w sprawach o zapłatę i związanych z wykonywaniem zawartych umów. Reprezentujemy Klientów we wszystkich sprawach karnych, w tym dotyczących przestępstw tzw. białych kołnierzyków. Doradzamy we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w sprawach dotyczących uprawnień i obowiązków przedsiębiorców, jako pracodawców. Zastępujemy przedsiębiorców przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących ich specyficznej działalności gospodarczej, objętej szczególnymi przepisami prawa.

Dowiedz się w jakich sprawach sądowych reprezentujemy przedsiębiorców

Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności w sprawach o zapłatę oraz o odszkodowanie, jak również w sprawach związanych z nie wykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy przez kontrahentów. Reprezentujemy przedsiębiorców we wszystkich sprawach związanych z prawem własności, posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości. 

Reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi

Sądy adminstrcyjne

Reprezentacja przed organami oraz sądami administracyjnymi

Kancelaria udziela pomocy prawnej przedsiębiorcom w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, w tym przed organami podatkowymi, organami rentowymi oraz organami właściwymi dla branży określonego przedsiębiorcy. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dowiedz się, w jakich sprawach reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi

Postępowania administracyjne

Prawo administracyjne jest bardzo szeroką i jednocześnie bardzo skomplikowaną gałęzią prawa, której cechą charakterystyczną jest możliwość zastosowania przymusu państwowego. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, kompleksowo wspieramy przedsiębiorców w postępowaniach i sporach z organami władzy. Nie boimy się wyzwań. Skrupulatnie weryfikujemy czynności urzędników pod kątem ich zgodności z prawem. Pomagamy w szczególności w sprawach toczących się przed:

  • Nadzorem Budowlanym

  • Państwową Inspekcją Pracy

  • Inspekcją Handlową

  • Państwową Inspekcją Sanitarną (SANEPID)

  • Wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta

  • Starostą

  • Wojewodą

  • Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

  • Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

Kompleksowo pomagamy także we wszelkich procedurach o wydanie zezwolenia czy koncesji.

 

Jesteśmy aktywnymi pełnomocnikami. Analizujemy sprawę, dobieramy strategię, sporządzamy pisma ze szczegółowym wywodem prawnym i powołaniem orzecznictwa. Składamy wnioski dowodowe w celu ujawnienia okoliczności świadczących na korzyść naszych mocodawców. Jeśli mimo wszystko urzędnik nie da się przekonać do naszych racji, prowadzimy sprawy w postępowaniach odwoławczych, a następnie przed sądami administracyjnymi. 
 

Działalność kancelarii na rzecz przedsiębiorców zrzeszonych w ramach organizacji
Business Centre Club

zdjęcie_bcc.JPG

Polisa bezpieczeństwa BCC

Stałe doradztwo w zakresie postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, a także w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy

Polisa bezpieczeństwa BCC

W ramach programu "Polisa Bezpieczeństwa BCC, kancelaria prowadzi na rzecz BCC stałe doradztwo w zakresie postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, a także w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. Dodatkowo kancelaria prowadzi stałe doradztwo w zakresie uprawnień kontrolowanych przedsiębiorców. 

Polisę Bezpieczeństwa BCC koordynuje Biuro Interwencji. Zgłoszenia – tel. 22 582 61 12,
e-mail: instytut@bcc.org.pl.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.bcc.org.pl/dla-czlonkow/doradztwo/

Działalność ekspercka

Wspólnicy kancelarii pełnią funkcję ekspertów prawnych BCC. Adwokat Radosław Płonka pełni funkcję eksperta BCC ds. prawa gospodarczego, natomiast radca prawny Łukasz Ozga pełni funkcję eksperta BCC ds. rozwiązywania sporów i procesów sądowych. Reprezentując Business Centre Club biorą udział w posiedzeniach komisji sejmowych oraz senackich, podczas posiedzeń dotyczących projektów aktów prawnych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, jak również regularnie opiniują przedmiotowe projekty prawne w imieniu organizacji pracodawców.  

 

Więcej informacji na stronach:

https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow/plonka-radoslaw/

https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow/ozga-lukasz/

Sejm media.jpg

Działalność ekspercka

Wspólnicy kancelarii pełnią funkcję ekspertów prawnych BCC Radosław Płonka pełni funkcję eksperta BCC ds. prawa gospodarczego, natomiast radca prawny Łukasz Ozga pełni funkcję eksperta BCC ds. rozwiązywania sporów i procesów sądowych

Tydzień Gospodarczy w Sejmie RP

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, 
przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącej Komisji Finansów Publicznych, w dniach 18-22 marca 2019 r., odbył się Tydzień Gospodarczy w Sejmie RP. Adwokat Radosław Płonka wziął udział w panelu dotyczącym problemów polskiego sądownictwa z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Spotkanie z Klubem Poselskim Nowoczesna

Z inicjatywy przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i  Nowoczesnych Technologii, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz wiceprzewodniczącej Komisji Finansów Publicznych, w dniach 18-22 marca 2019 r., odbył się Tydzień Gospodarczy w Sejmie RP. Adwokat Radosław Płonka wziął udział w panelu dotyczącym problemów polskiego sądownictwa z punktu widzenia przedsiębiorcy.