top of page

Łukasz Ozga

Dowiedz się więcej o wspólnikach kancelarii.

Poznaj ich obszary praktyki oraz specjalizacje.

Łukasz Ozga.JPG
Łukasz Ozga.jpg

Łukasz Ozga

radca prawny, wspólnik kancelarii

ekspert prawny i członek Konwentu BCC

Telefon:

506-555-470

Email:

Wykonuje zawód radcy prawnego od 2013 r. W tym samym roku został założycielem i wspólnikiem kancelarii. Od 2018 roku jest członkiem Konwentu Business Centre Club. Konwent BCC jest statutowym organem Business Centre Club. Członkami Konwentu są członkowie BCC, podejmujący aktywnie działania opiniotwórcze oraz operacyjne, do których należą kontakty z komisjami rządowymi i parlamentarnymi, współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz konsultowanie projektów legislacyjnych. Od 2019 r. pełni funkcję eksperta prawnego Business Centre Club ds. rozwiązywania sporów i procesów sądowych. Od 2015 r. doradza przedsiębiorcom zrzeszonym w Business Centre Club w zakresie postępowania cywilnego, postępowania karnego, postępowania przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, a także w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy, jak również w zakresie uprawnień kontrolowanych przedsiębiorców. W latach 2005 – 2010 współpracował z Fundacją „Ius et Lex”, założoną przez byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, realizując projekty mające na celu wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych oraz oświatowych dotyczących polskiego prawa, promowanie idei państwa prawa, a także rozwój i europeizację polskiego systemu prawa. W latach 2007 – 2008  współpracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jako członek Zespołu ds. Ochrony Wolności i Praw Obywatelskich w Procesie Stosowania Prawa. 

Obszary praktyki

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo cywilne

Prawo administracyjne

Obsługa biznesu

Do szczególnych obszarów zainteresowania r. pr. Łukasza Ozgi w zakresie obsługi Klientów indywidualnych należy prawo rodzinne. Wspólnik kancelarii występuje w charakterze pełnomocnika w sprawach rozwodowych, w sprawach o podział majątku, w sprawach o rozdzielność majątkową, w sprawach o alimenty, jak również we wszystkich sprawach dotyczących relacji rodziców z dziećmi.

Prawo spadkowe należy do jednej z najważniejszych specjalizacji r. pr. Łukasza Ozgi w zakresie obsługi Klientów indywidualnych. Wspólnik reprezentuje Klientów w sprawach o dział spadku, o stwierdzenie nabycia spadku, a także o zachowek. Doradza we wszystkich kwestiach dotyczących dziedziczenia ustawowego i testamentowego, a także w sprawach dotyczących przyjęcia i odrzucenia spadku.

R. pr. Łukasz Ozga reprezentuje Klientów indywidualnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym w sprawach o zapłatę i odszkodowanie. Doradza we wszystkich sprawach majątkowych, w tym związanych z prawem własności, posiadaniem i korzystaniem z nieruchomości. Udziela pomocy prawnej przy zawieraniu i wykonywaniu wszystkich umów cywilnych.

Radca prawny Łukasz Ozga udziela pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego. Reprezentuje Klientów Indywidualnych w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji publicznej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wszyscy wspólnicy kancelarii udzielają pomocy prawnej Klientom prowadzącym działalność gospodarczą. Zajmujemy się obsługą korporacyjną przedsiębiorstw oraz ich zastępstwem przed sądami powszechnymi, a także przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w złożonych sprawach. 

Media społecznościowe

bottom of page