top of page
Oskar Sokolnicki.JPG

Oskar Sokolnicki

Dowiedz się więcej o wspólnikach kancelarii.

Poznaj ich obszary praktyki oraz specjalizacje.

Oskar Sokolnicki

adwokat, wspólnik kancelarii

Telefon:

505-670-197

Email:

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jeszcze w trakcie studiów aktywny członek Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Uczelni, w której zdobywał swoje pierwsze doświadczenia związane z obsługą klientów indywidualnych oraz stosowaniem prawa w praktyce. Po ukończeniu studiów rozpoczął i ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2019 r. Od początku swojej kariery zawodowej, tj. od 2014 r. związany z zespołem kancelarii, początkowo jako praktykant, następnie jako aplikant adwokacki, a obecnie adwokat oraz od 2022 r. – wspólnik. Lubiący atmosferę sali rozpraw, posiada bogate doświadczenie związane z reprezentowaniem Klientów przez sądami powszechnymi oraz organami ścigania.  Obszar jego praktyki obejmuje szerokie spektrum spraw ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, prawa cywilnego oraz obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych. Niezależnie od działalności w ramach kancelarii, zaangażowany także w poradnictwo prawne i obywatelskie na terenie powiatu nowodworskiego.

Obszary praktyki

Prawo karne

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Prawo cywilne

Obsługa biznesu

Jedną z najważniejszych specjalizacji adwokata Oskara Sokolnickiego w zakresie obsługi klientów indywidualnych jest prawo karne. Wspólnik występuje w przed organami ścigania oraz sądami powszechnymi zarówno w charakterze obrońcy podejrzanego lub oskarżonego, jak również w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, a w postępowaniu przygotowawczym – także pełnomocnika pokrzywdzonego. Posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych różnego gatunku, w tym w szczególności w sprawach z zakresu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstw przeciwko wolności, przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, przestępstw przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Obszarem jego szczególnego zainteresowania oraz dużego doświadczenia zawodowego w materii prawa karnego jest także prowadzenie obrony w procesach karnych z udziałem tzw. małego świadka koronnego;

Jednym z istotnych elementów praktyki adwokata Oskara Sokolnickiego jest kompleksowa obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych, jak również świadczenie szerokiego doradztwa na rzecz zarządców i administratorów nieruchomości.  Wspólnik posiada bogate doświadczenie w szczególności w zakresie reprezentacji w sprawach o zapłatę zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, a także w sprawach o przymusową sprzedaż lokalu na podstawie art. 16 UWL, jak również w sprawach dotyczących zaskarżenia uchwał Wspólnot Mieszkaniowych. Wspólnik przygotowuje także opinie prawne związane z praktycznym zastosowaniem przepisów ustawy o własności lokali.

Adwokat Oskar Sokolnicki z powodzeniem doradza Klientom w sprawach cywilnych o szerokim zakresie przedmiotowym. Udziela pomocy prawnej oraz reprezentuje przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o zapłatę oraz procesach odszkodowawczych. Obszar jego szczególnego zainteresowania stanowią m.in. sprawy z zakresu dóbr osobistych, roszczenia z tytułu rękojmi, sprawy dotyczące błędów medycznych, jak również zadośćuczynień związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Wspólnik posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, a także spraw o ustanowienie służebności przesyłu oraz dochodzeniu związanych z nimi roszczeń o bezumowne korzystanie z nieruchomości. 

Wszyscy wspólnicy kancelarii udzielają pomocy prawnej Klientom prowadzącym działalność gospodarczą. Zajmujemy się obsługą korporacyjną przedsiębiorstw oraz ich zastępstwem przed sądami powszechnymi, a także przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w złożonych sprawach. 

Media społecznościowe

bottom of page